Backup av data

Hva tjenesten innebærer:


Tjenesten inkluderer ikke:

 
Det kan forekomme at deler av harddisk er for skadet eller defekt til at alle filer kan reddes, men vi tar da backup av det som er mulig.
Dersom du har filer, dokumenter eller bilder som er spesielt viktige kan du gjerne spesifisere dette i SMS’en til oss.
 
Når backup er bestilt i forbindelse med en service, vil vanligvis backupmedia sendes tilbake sammen med maskinen. Men dersom skade på disken er omfattende, vil backupmedia i enkelte tilfeller bli ettersendt.
 
Elcare  tar ikke ansvar for tap av data.