Hopp til innhold

Betingelser

VILKÅR FOR REPARASJONEN
Ved en vanlig service blir det alltid kontrollert om det er gyldig garanti på enheten, samt om meldt feil dekkes av produsentens garanti. En skade, f.eks sprukket display eller væskeskade, er et resultat av en ytre påvirkning, og dekkes ikke av garanti. Er produktet utsatt for en ytre påvirkning, dekkes ikke reparasjonen av garantien på produktet.

Produktet skal emballeres/pakkes forsvarlig med tanke på transport inn til verksted. Skader som oppstår på produktet under transport fra kunde inn til verksted er kundens ansvar. Sendes enheten i uskadet original emballasje, blir denne lagret under service, og enheten returnert i denne. Produktet blir pakket og returnert i forsvarlig emballasje. Legg alltid med kjøpskvittering eller som garantibevis.

Vennligst kontroller at tilbehør IKKE sendes inn med enheten til verkstedet. Send kun strømadapteret om feilen på produktet kan relateres til dette.

KOSTNADER
Hvis serviceoppdraget ikke dekkes av garanti, vil frakt inn til verksted faktureres kunde dersom produktet er sendt inn med fraktseddel utstedt av Elcare Nordic.

I de tilfeller hvor feilen ikke dekkes av produsentens garanti, vil du få beskjed om dette sammen med et pristilbud på reparasjonen. Oppgir du epostadresse ved registrering av produkt, sender vi pristilbudet til epostadressen. Oppgis det ingen epostadresse, sendes det med vanlig brevpost.

Ønskes ikke reparasjon, blir du tilbudt å få enheten ureparert i retur, eller å få enheten skrotet på verksted. Uansett utfall, belastes du med kostnad for diagnose på enheten, håndtering ved skroting, eventuell returfrakt.

Dersom produktet ikke lar seg reparere, for eksempel hvis deler ikke lenger er tilgjengelig, belastes du med kostnad for diagnose og eventuell frakt.

Håndtering ved garantifeil er kostnadsfritt og dekkes av produsent. Du kan bli belastet med kostnader hvis:

 

  • Den innsendte enheten er transportskadet som følge av mangelfull pakking eller dårlig emballasje
  • Den innsendte enheten er skadet grunnet brukerfeil eller annen ytre påvirkning
  • Ikke autoriserte personell har skrudd på, modifisert eller påbegynt reparasjon av enheten
  • Den feilmeldte og innsendte enheten er feilfri
  • Feil på produktet som skyldes en feil på programvare eller drivere

REPARASJON UTENFOR GARANTI
Elcare Nordic gir 3 måneders reklamasjonsrett på reparasjoner utført utenfor garanti.

BETALINGSVILKÅR
Betalingsvilkårene er 30 dager.

PRODUSENTENS GARANTIVILKÅR
For informasjon om dette henviser vi til garantidokumentene som fulgte med produktet.

ØVRIG
Elcare Nordic tar ikke ansvar for lagret data på enheten. Dette er kundens ansvar. Det bør derfor utføres en sikkerhetskopi av lagret data før enheten sendes inn.

Elcare Nordic tilbyr sikkerhetskopi av lagret data mot betaling. Ønskes dette, må det noteres på servicedokumentene som legges ved enheten, eller gjennom å kontakte vårt kundesenter.

AKSEPT
Du vil bli spurt om følgende 3 spørsmål ved bestilling der de 2 første må aksepteres for å kunne bestille service.

  • 1. Jeg har lest og godkjenner alle vilkår og jeg samtykker i bruken av mine personlige opplysninger under Vilkårene og betingelsene på Personvern og Cookie Policy
  • 2. Jeg gir mitt samtykke til å bruke mine personlige opplysninger for å håndtere reparasjon eller bestilling (inkludert involverte tredjepartsbedrifter som er nødvendig for å utføre oppdraget)
  • 3. Jeg gir mitt samtykke til å bruke mine private opplysninger til å gi meg tilbud om tilleggsutstyr eller produkter relatert til mitt produkt