Hopp til innhold

Personvernerklæring for Elcare Nordic AS

Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling, lagring og bruk av personopplysninger på elcare.com (“Nettstedet") og i forbindelse med kjøp, reparasjoner og andre henvendelser hos Elcare Nordics verksteder. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. Elcare Nordic AS, er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål. Kontaktinformasjon til oss er serviceportalen.no@elcare.com. Datavernombud hos Elcare Nordic kan kontaktes på: gdpr@elcare.com.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Under har vi laget en oversikt over hvilke kategorier personopplysninger vi samler inn om deg og til hvilke formål vi benytter disse. Vi har også pekt på hva vi vurderer som vårt behandlingsgrunnlag i de ulike tilfellene:

 • Opplysninger samlet inn for å inngå og oppfylle avtalen: Ved kjøp eller reparasjon av produkter registrer vi blant annet navn, telefonnummer, epost, adresse og eventuell betalingsinformasjon, hvilken type vare(r) eller tjeneste(r) du har kjøpt, når du kjøpte, når du bestilte service og eventuell utleveringsinformasjon. Om varen eller den reparerte enheten skal sendes til deg registreres også en leveringsadresse.
 • Vår administrasjon av salget: Ved kjøp av produkter på verksted eller på webshop vil vi også benytte dine personopplysninger for å kunne håndtere og utføre ordren. 
 • Reklamasjoner og reparasjoner: Dersom du reklamerer på en vare eller ber oss om å foreta en reparasjon, trenger vi kontaktopplysninger for å kunne registrere reklamasjonen og gjennomføre reparasjon med tilknyttet informasjon om servicestatus, servicehistorikk, samt eventuelle oppgraderinger av produkter, samt å for å holde deg oppdatert. Enkelte produsenter krever også at du identifiseres for at de skal kunne godta eller selv utføre reparasjonen. For at reparasjonen skal utføres på garanti eller forsikring, er det normalt nødvendig med personlig informasjon for å fullføre jobben.
 • Kundeservice: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (telefon, chat eller epost), vil vi ha behov for å identifisere deg, hvilket aktivitetsnummer du har og for eksempel din adresse, ditt telefonnummer og eventuell epostadresse. Vi vil lagre de personopplysninger vi trenger for å hjelpe deg, eksempelvis navn, kjøpshistorikk, servicehistorikk og kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer).  
 • Elektronisk markedsføring: Kun dersom du eksplisitt har samtykket til det, vil vi benytte personopplysninger vi har om deg til å sende deg tilbud og informasjon om våre produkter og tjenester. Vi benytter i denne forbindelse bl.a. den informasjonen vi har om dine tidligere ordrer for å gi deg tilbud som vi tror du vil være interessert i. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte kundeservice.
 • Deltakelse i markedsundersøkelser og kampanjer: Kun dersom du eksplisitt samtykker i å delta i en undersøkelse, kampanje eller lignende på Websiden, oppbevarer vi dine personopplysninger.

2. Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller får andre virksomheter tilgang til dine personopplysninger:

 • Andre selskaper i konsernet: Personopplysninger vil i noen tilfeller deles med andre selskaper i konsernet, for eksempel i forbindelse med kundeservice og levering av tjenestene. Opplysningene vi deler vil i mottakerselskapet ikke bli brukt for andre formål enn de som er angitt ovenfor i pkt 1.
 • Samarbeidspartnere: Vi har inngått samarbeid med utvalgte virksomheter som går ut på at disse virksomhetene ("Samarbeidspartnere") kan få selge sine egne varer på Nettstedet, og i enkelte tilfeller formidler vi Samarbeidspartners produkter og tjenester (f.eks. reparasjon, forsikring eller finansiering). Dersom du kjøper et produkt som er levert av en av våre Samarbeidspartnere, vil Samarbeidspartneren være behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles for å oppfylle kjøps- eller reparasjonsavtalen. Overfor våre Samarbeidspartnere er vi å anse som en tjenesteleverandør ("Databehandler"). Spørsmål vedrørende Samarbeidspartnerens behandling av personopplysninger må rettes til den aktuelle Samarbeidspartneren.
 • Bruk av eksterne leverandører: Dersom du bestiller eksterne tjenester, vil kontaktopplysninger og andre relevante opplysninger vi har registrert om deg kunne bli utlevert til leverandøren.
  • Tjenestetilbydere (WEB-shop)
  • Serviceselskaper (underleverandører)
  • Transportører

3. Tilgang fra utlandet

For det tilfellet at Elcare Nordic benytter underleverandører som er etablert utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at behandlingen underlegges et vern tilsvarende det som gjelder innenfor EU/EØS, for eksempel EU Kommisjonens beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for landet, overføring med nødvendige garantier, EUs standardavtaler eller annen tilsvarende ordning.

4. Bruk av informasjonskapsler mv.

Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Du har selv muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser.

  4.1 Google Analytics og Google Ads

Som en viktig del av vårt arbeid om å stadig forbedre våre løsninger, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å samle og analysere denne informasjonen benytter vi Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler / cookies som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelse på nett. Dette er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin.

Informasjonen vi mottar vil være for eksempel;
-    Hvor mange som besøker ulike sider
-    Hvor lenge besøket varer
-    Hvor kommer brukeren fra
-    Hvilken nettleser og enhet som benyttes

Ingen av informasjon gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjon som samles inn fra Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Alt dette er i tråd med EUs personvernlovgivning (GDPR). Dataen behandles av Google LLC, Elcare Nordic AS og Elcare Nordics utvalgte samarbeidspartnere.

  4.2 Meta Pixel

Vi benytter Meta Conversion Tracking Pixel til å spore og forbedre våre kampanjer på Facebook og Instagram. Du kan lese mer om annonser på Meta-produktene og hvordan du kan justere dine personlige innstillinger på Facebook her. Vi bruker opplysningene vi får herifra til å forbedre og videreutvikle vår nettside, samt gi deg relevant og tilpasset markedsføring.  

Dataen behandles av Meta, Elcare Nordic AS og Elcare Nordics utvalgte samarbeidspartnere.

  4.3 LinkedIn

Vi benytter LinkedIn Pixel til å spore og forbedre våre kampanjer på LinkedIn. Du kan lese mer om LinkedIn sin personvernerklæring her. Vi bruker opplysningene vi får herifra til å forbedre og videreutvikle vår nettside, samt gi deg relevant og tilpasset markedsføring.  

Dataen behandles av LinkedIn, Elcare Nordic AS og Elcare Nordics utvalgte samarbeidspartnere.

5. Lagringstid

Opplysninger om kjøp og reparasjon vil som hovedregel slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene for å besvare kundehenvendelser og reklamasjoner, med mindre vi trenger opplysningene for å oppfylle andre legitime formål, som for å oppfylle bokføringslovens forpliktelser. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Regnskapslovgivningen og annen lovgivning kan i enkelte tilfeller pålegge oss å lagre visse typer informasjon i et lengre tidsrom.
I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

6. Dine rettigheter

Elcare Nordic verdsetter dine tilbakemeldinger. Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss på serviceportalen.no@elcare.com.

 • Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta henvendelser fra oss om tilbud på våre varer og tjenester, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Samtykke kan også trekkes tilbake ved å kontakte kundeservice.
 • Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.
 • Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger.
 • Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

7. Endringer 

Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på Nettstedet. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på Nettstedet.