Personvernerklæring for Elcare Nordic AS

Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling, lagring og bruk av personopplysninger på elcare.com (“Nettstedet") og i forbindelse med kjøp, reparasjoner og andre henvendelser hos Elcare Nordics verksteder. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. Elcare Nordic AS, er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål. Kontaktinformasjon til oss er serviceportalen.no@elcare.com. Datavernombud hos Elcare Nordic kan kontaktes på: gdpr@elcare.com.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Under har vi laget en oversikt over hvilke kategorier personopplysninger vi samler inn om deg og til hvilke formål vi benytter disse. Vi har også pekt på hva vi vurderer som vårt behandlingsgrunnlag i de ulike tilfellene:

2. Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller får andre virksomheter tilgang til dine personopplysninger:

3. Tilgang fra utlandet

For det tilfellet at Elcare Nordic benytter underleverandører som er etablert utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at behandlingen underlegges et vern tilsvarende det som gjelder innenfor EU/EØS, for eksempel EU Kommisjonens beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for landet, overføring med nødvendige garantier, EUs standardavtaler eller annen tilsvarende ordning.

4. Bruk av informasjonskapsler mv.

Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Du har selv muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser.

5. Lagringstid

Opplysninger om kjøp og reparasjon vil som hovedregel slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene for å besvare kundehenvendelser og reklamasjoner, med mindre vi trenger opplysningene for å oppfylle andre legitime formål, som for å oppfylle bokføringslovens forpliktelser. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Regnskapslovgivningen og annen lovgivning kan i enkelte tilfeller pålegge oss å lagre visse typer informasjon i et lengre tidsrom.
I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

6. Dine rettigheter

Elcare Nordic verdsetter dine tilbakemeldinger. Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss på serviceportalen.no@elcare.com.

7. Endringer 

Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på Nettstedet. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på Nettstedet.