Hoppa till innehållet

Personuppgiftspolicy för Electrocare Nordic AB

Denna förklaring om skydd av personuppgifter gäller insamling och användning av personuppgifter på www.elcare.com (”webbplatsen”) och i samband med köp och andra ärenden med Electrocare Nordic AB’s Verkstäder. Här får du bland annat information om vilka personuppgifter som samlas in, vad de används till och vilka rättigheter du har. Electrocare Nordic AB är ansvariga för behandlingen och kan kontaktas vid frågor. Kontaktuppgifter till oss är kc.se@elcare.com. Elcare Nordic (koncernen) dataskyddsombud kan kontaktas på: gdpr@elcare.com

1. Varför samlar vi in personuppgifter och vilka slags uppgifter samlar vi in?

Nedan har vi tagit fram en översikt över vilka personuppgifter vi samlar in om dig och vad vi använder dem till. Vi anger också vår grund för behandlingen i de olika fallen:

 • Ingående och fullgörande av avtal: Vid köp eller reparation av produkter registrerar vi namn, telefonnummer, e-postadress, betalningsinformation, vilken typ av vara eller tjänst du har köpt och när du servicebokade den samt eventuell leveransinformation. Om varan eller den reparerade enheten ska skickas till dig registrerar vi även en leveransadress. Dessutom kan vi också behandla information om returer.
 • Vår administration av försäljningen: Vid köp av produkter i verkstäder eller webbutik använder vi persondata för att kunna hantera köpet. 
 • Reklamationer och reparationer: För att kunna utföra en reparation behöver vi kontaktuppgifter för att kunna genomföra reparationen, registrera reklamationen, och tillhandahålla information om servicestatus, servicehistorik, eventuella uppgraderingar av produkter, samt för att hålla dig uppdaterad i ärendet. För att din reparation skall kunna utföras på garanti eller försäkring krävs vanligtvis personuppgifter.
 • Kundservice: Beroende av vad frågan gäller och vilken kanal du använder för att kontakta oss (telefon, chatt eller e-post) behöver vi veta vem du är, vilket aktivitetsnummer du har, din adress och/eller ditt telefonnummer. Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att hjälpa dig, dessa är t.ex. namn, reparationshistorik, köphistorik och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer).
 • Elektronisk marknadsföring: Bara om du uttryckligen har samtyckt till det kommer vi att använda oss av dina personuppgifter för att skicka erbjudanden och information om våra produkter till dig. Vi använder i sådana fall den information vi har om dina tidigare köp för att kunna ge dig erbjudanden som vi tror att du är intresserad av. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta kundservice.
 • Marknadsundersökningar och kampanjer: Endast om du uttryckligen samtycker till att delta i en undersökning, kampanj eller liknande på webbplatsen, lagrar vi dina personuppgifter.

2. Med vilka parter delar vi dina personuppgifter?

I vissa fall får andra verksamheter tillgång till dina personuppgifter.

 • Andra företag i koncernen: Personuppgifter delas i vissa fall med andra företag i koncernen, till exempel i samband med kundservice. Uppgifterna vi delar kommer i moderbolaget inte att användas för andra ändamål än de som har angetts ovan i punkt 1.
 • Samarbetspartner: Vi har ingått samarbete med utvalda företag som går ut på att dessa företag (”samarbetspartner”) får sälja sina egna varor på webbplatsen, och i enskilda fall förmedlar vi även samarbetspartnernas produkter och tjänster (t.ex. reparationer, försäkring eller finansiering). Om du köper en produkt som har levererats av en av våra samarbetspartner är samarbetspartnern personuppgiftsansvarig för de uppgifter som denne behandlar om dig för att fullgöra köpe/reparationsavtalet. Frågor om samarbetsparternas behandling av personuppgifter kan ställas till den aktuella samarbetspartnern.
 • Användning av externa leverantörer: Om du beställer externa tjänster kan de kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter vi har registrerat om dig lämnas ut till leverantören.
  • Tjänsteleverantörer (framtida web-shop)
  • Serviceföretag (underleverantörer)
  • Transportörer

3. Överföring till land utanför EU/EES

Om Elcare Nordic använder underleverantörer som är etablerade utanför EU/EES säkerställer vi att behandlingen sker enligt ett skydd motsvarande det som gäller inom EU/EES, till exempel genom användning av EU:s standardavtal eller annan motsvarande reglering.

4. Användning av cookies osv.

Vi använder så kallade cookies (kakor) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. En cookie är en textfil som vid besök på eller vid interaktion med en webbplats läggs till i din webbläsares internminne. Du har möjlighet att förhindra att sådana cookies placeras i din webbläsare.

  4.1 Google Analytics och Google Ads 

Som en viktig del av vårt arbete att ständigt förbättra våra lösningar, undersöker vi användarmönstret för de som besöker vår webbplats. För att samla in och analysera denna information använder vi Google Analytics.

Google Analytics använder cookies som registrerar användarnas IP-adresser och ger information om varje enskild användares rörelser på nätet. Dessa är små textfiler som webbplatsen lagrar på användarens dator.

Den information vi mottar kan till exempel vara;

 • Hur många som besöker olika sidor
 • Hur lång tid besöket varar
 • Var användaren kommer ifrån
 • Vilken webbläsare och enhet som används

Ingen av de uppgifter vi samlar in gör att vi kan koppla information om din användning av webbplatsen till dig som individ.

Information som samlas in via Google Analytics lagras på Googles servrar i USA. Mottagna uppgifter omfattas av Googles sekretesspolicy. Allt detta är i linje med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Datan behandlas av Google LLC, Elcare Nordic AS och Elcare Nordics utvalda samarbetspartners.

  4.2 Meta Pixel 

Vi använder Meta Conversion Tracking Pixel för att spåra och förbättra våra kampanjer på Facebook och Instagram. Du kan läsa mer om annonser på Meta-produkter och hur du kan justera dina personliga inställningar på Facebook här. Vi använder informationen vi får härifrån för att förbättra och vidareutveckla vår webbplats, samt för att ge dig relevant och anpassad marknadsföring.

Datan behandlas av Meta, Elcare Nordic AS och Elcare Nordics utvalda samarbetspartners.

  4.3 LinkedIn 

Vi använder LinkedIn Pixel för att spåra och förbättra våra kampanjer på LinkedIn. Du kan läsa mer om LinkedIns sekretesspolicy här. Vi använder informationen vi får härifrån för att förbättra och vidareutveckla vår webbplats, samt för att ge dig relevant och anpassad marknadsföring.

Datan behandlas av LinkedIn, Elcare Nordic AS och Elcare Nordics utvalda samarbetspartners.

5. Lagringstid

Dina personuppgifter knutna till reparationer eller köp kommer normalt att raderas när det inte längre finns ett behov av att lagra uppgifterna för att kunna besvara dina frågor och reklamationstiden för produkten har gått ut (till exempel efter fem år för kylskåp), om vi inte behöver uppgifterna under en längre tid för att uppfylla andra legitima ändamål eller förpliktelser enligt lag, till exempel i förhållande till bokföringslagen.
I stället för att radera personuppgifterna kan det i vissa fall vara aktuellt att anonymisera dem för att uppgifterna ska kunna användas för historiska, analytiska och andra legitima kommersiella ändamål. Med anonymisering menas att alla kännetecken som identifierar eller potentiellt kan identifiera en person tas bort så att uppgifterna inte längre utgör personuppgifter.

6. Dina rättigheter

Elcare Nordic värdesätter dina synpunkter. Här kan du se dina vid var tid gällande rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss på kc.se@elcare.com.

 • Ta tillbaka samtycke: Om du har gett ditt samtycke till att ta emot varu- och tjänsteerbjudanden från oss kan du när som helst ta tillbaka detta samtycke. Vi har ordnat så att du enkelt kan frånsäga dig denna typ av erbjudanden i varje meddelande från oss. Du kan också ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta kundservice.
 • Begäran om insyn: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Begäran om rättelse eller radering: Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig eller att vi raderar personuppgifter.
 • Klaga till tillsynsmyndigheten: Om du motsätter dig sättet vi behandlar dina personuppgifter på eller har klagomål kan du även kontakta Integritetskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

7. Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy, till exempel som en följd av att vi gör ändringar i webbplatsens uppbyggnad eller funktionalitet. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera om detta på webbplatsen och/eller genom att kontakta dig på lämpligt vis.