Hoppa till innehållet

SWAP-tjänster

Elcare Nordic har ett stort antal olika utbytesenheter i våra lager. Exchange-enheter kan skickas direkt till kunder med kort varsel. Detta säkerställer att kunderna inte behöver vänta på att utrustningen ska repareras, vilket ofta är ett krav, även vid en trasig mobiltelefon. Endast originaldelar används i våra utbytesenheter. 


Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Normalt byte:  Elcare får en defekt enhet som vi byter mot en likvärdig
  • Pre-swap:  Elcare skickar ut en returenhet med returfraktsedel och tar emot enheten som ska repareras efteråt.  

 

Swaptelefon
En swaptelefon är en mobiltelefon som tidigare har använts av en användare men har genomgått en noggrann renovering och kvalitetskontroll för att återställas till nära-originalskick. Swaptelefoner genomgår ordentliga tester och eventuell reparation av defekta delar innan de återanvänds. Vi använder bara ”Grade A+” & ”Grade A”, vilket innebär att de ser ut som nästan nya och presterar nästan lika bra som nya enheter. Allt för du ska känna dig trygg med kvaliteten och tillförlitligheten hos dessa telefoner. Det finns också positiva effekter på miljön, jämfört med att erbjuda en helt ny produkt:
 

  1. Minskad elektronisk avfall: Genom att köpa en swaptelefon istället för en ny, minskar efterfrågan på tillverkning av nya telefoner. Detta bidrar till att minska mängden elektroniskt avfall som genereras.
  2. Resursåtervinning: Rekonditionering innebär att telefonen tas isär, rengörs och eventuellt byter ut defekta komponenter. Detta främjar återanvändning av fungerande delar och minskar behovet av att extrahera och bearbeta nya råmaterial för att tillverka nya telefoner.
  3. Energi- och vattenbesparingar: Tillverkning av nya elektronikprodukter kräver stora mängder energi och vatten. Genom att återanvända och renovera befintliga telefoner minskar behovet av dessa resurser.
  4. Minskad koldioxidutsläpp: Eftersom tillverkningsprocessen för nya telefoner genererar koldioxidutsläpp, hjälper användningen av swaptelefoner till att minska den totala miljöpåverkan.


Sammanfattningsvis är en swaptelefon ett pålitligt och miljövänligare alternativ som främjar återanvändning, minskar avfall och minskar den negativa påverkan på vår planet genom att minska behovet av att tillverka nya enheter. Det är ett praktiskt sätt att bidra till att bevara naturresurser och minska koldioxidutsläppen samtidigt som man får tillgång till en ”nästan ny” mobiltelefon.
 

 

Kontakta vår försäljningsavdelning på sales@elcare.com