2021-28-01/EB

Personuppgiftspolicy för Electrocare Nordic AB

Denna förklaring om skydd av personuppgifter gäller insamling och användning av personuppgifter på www.elcare.com (”webbplatsen”) och i samband med köp och andra ärenden med Electrocare Nordic AB’s Verkstäder. Här får du bland annat information om vilka personuppgifter som samlas in, vad de används till och vilka rättigheter du har. Electrocare Nordic AB är ansvariga för behandlingen och kan kontaktas vid frågor. Kontaktuppgifter till oss är kc.se@elcare.com. Elcare Nordic (koncernen) dataskyddsombud kan kontaktas på: gdpr@elcare.com

1. Varför samlar vi in personuppgifter och vilka slags uppgifter samlar vi in?

Nedan har vi tagit fram en översikt över vilka personuppgifter vi samlar in om dig och vad vi använder dem till. Vi anger också vår grund för behandlingen i de olika fallen:

2. Med vilka parter delar vi dina personuppgifter?

I vissa fall får andra verksamheter tillgång till dina personuppgifter.

3. Överföring till land utanför EU/EES

Om Elcare Nordic använder underleverantörer som är etablerade utanför EU/EES säkerställer vi att behandlingen sker enligt ett skydd motsvarande det som gäller inom EU/EES, till exempel genom användning av EU:s standardavtal eller annan motsvarande reglering.

4. Användning av cookies osv.

Vi använder så kallade cookies (kakor) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. En cookie är en textfil som vid besök på eller vid interaktion med en webbplats läggs till i din webbläsares internminne. Du har möjlighet att förhindra att sådana cookies placeras i din webbläsare.

5. Lagringstid

Dina personuppgifter knutna till reparationer eller köp kommer normalt att raderas när det inte längre finns ett behov av att lagra uppgifterna för att kunna besvara dina frågor och reklamationstiden för produkten har gått ut (till exempel efter fem år för kylskåp), om vi inte behöver uppgifterna under en längre tid för att uppfylla andra legitima ändamål eller förpliktelser enligt lag, till exempel i förhållande till bokföringslagen.
I stället för att radera personuppgifterna kan det i vissa fall vara aktuellt att anonymisera dem för att uppgifterna ska kunna användas för historiska, analytiska och andra legitima kommersiella ändamål. Med anonymisering menas att alla kännetecken som identifierar eller potentiellt kan identifiera en person tas bort så att uppgifterna inte längre utgör personuppgifter.

6. Dina rättigheter

Elcare Nordic värdesätter dina synpunkter. Här kan du se dina vid var tid gällande rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss på kc.se@elcare.com.

7. Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy, till exempel som en följd av att vi gör ändringar i webbplatsens uppbyggnad eller funktionalitet. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera om detta på webbplatsen och/eller genom att kontakta dig på lämpligt vis.