Backup av data


Tjänsten inkluderar:

 
Tjänsten inkluderar inte:


Det kan förekomma att disken är så pass skadad att inte all data kan räddas. Skulle detta inträffa så blir det taget backup av den data som är tillgänglig.

Om du har dokument, bilder eller andra filer som är speciellt viktiga så uppge gärna detta i SMS’et till oss.
 
Ibland kan det hända att backupprocessen på en skadad disk tar längre tid än vanligt, då detta händer eftersänder vi backupen separat när den är klar.