Spring til indholdet

Betingelser

BETINGELSER FOR SERVICE
Ved service kontrolleres altid, om det er muligt at reparere produktet under garantien. Har enheden været udsat for ydre skader, er produktgarantien ikke længere gældende. Skader, som fx en knækket skærm eller væskeskade, er en udefra kommende skade og derfor ikke omfattet af garantien.

Produktet skal emballeres/indpakkes forsvarligt for transport til værkstedet. Skader, som opstår på produktet under transport fra kunde og ind til værksted, er kundens ansvar. Sendes produktet i uskadt original emballage, bliver denne emballage gemt under servicen, og produktet returneres i emballagen. Andre produkter bliver pakket og returneret i forsvarlig emballage. Vær grundig med at kontrollere emballagen ved modtagelse af produktet. Skriv ikke under på modtagelsen af produktet, hvis emballagen er skadet, da du ved underskrift godtager, at pakken er modtaget og ikke skadet, og transportøren vil ikke kunne gøres ansvarlig for transportskaden. Opdages en skade på produktet, som kan være opstået på værkstedet i forbindelse med reparationen, skal du kontakte os så hurtigt som muligt.

Vedlæg altid en kvittering der bekræfter garantien.

Kontrollér, at tilbehør IKKE følger med enheden til værkstedet. Medsend kun enhedens strømforsyning, hvis der er en formodning om at fejlen relaterer sig til denne.

OMKOSTNINGER

Hvis serviceopgaven ikke er dækket af garantien, og produktet er sendt ind med en fragtseddel udstedt af Elcare Nordic, vil kunden blive faktureret for fragten.

I tilfælde af, at fejlen ikke er omfattet af garantien, vil vi informere dig om det sammen med et tilbud på reparationen. Hvis du har opgivet en E-mail adresse ved registreringen af produktet, sender vi pristilbuddet til denne E-mail. Er der ikke opgivet nogen E-mail adresse, sendes tilbuddet med post.

Såfremt du ikke ønsker, at få enheden repareret, kan du enten få enheden tilbage eller bede om at få den skrottet. I disse tilfælde opkræves omkostninger til diagnosticering, håndtering/skrotning og eventuel returfragt.

Hvis produktet ikke kan repareres, for eksempel hvis dele ikke længere er tilgængelige, vil du blive opkrævet omkostningerne ved diagnose og eventuel forsendelse.Håndtering af garantireparationer dækkes af producenten og er omkostningsfri for dig. Dog kan du komme til at betale følgende omkostninger:

 

  • Emballage som er bestilt og sendt til den opgivne adresse
  • Hvis den indsendte enhed er beskadiget under transport, som følge af utilstrækkelig emballering
  • Den indsendte enhed er beskadiget på grund af betjeningsfejl eller udefra kommende skade
  • Uautoriseret personale har ændret eller er påbegyndt reparation af enheden
  • Den fejlanmeldte og indsendte enhed er fejlfri
  • Fejl på produktet som skyldes en fejl på software eller drivere

REPARATIONER UDEN FOR GARANTI
Elcare Nordic yder 3 måneders reklamationsret på udførte reparationer uden for garanti.

BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser er 30 dage.

PRODUCENTENS GARANTIBETINGELSER
For information om dette henviser vi til garantidokumenterne, som fulgte med produktet.

ØVRIGT
Elcare Nordic tager ikke ansvar for data lagret på enheden. Dette er kundens ansvar. Der bør derfor tages en sikkerhedskopi af dataene før, enheden sendes ind til værkstedet.

Elcare Nordic tilbyder backup mod betaling. Ønskes dette skal det noteres i fejlrapporten eller meddelt vores Kundeservice Center på mail eller telefon.