Spring til indholdet

SWAP-tjenester

Elcare Nordic opbevarer et stort antal forskellige ombytningsenheder på vores lagre. Exchange-enheder kan sendes direkte til kunder med kort varsel. Dette sikrer, at kunderne ikke skal vente på, at udstyr repareres, hvilket ofte er et krav, herunder i tilfælde af en defekt mobiltelefon. 
Der anvendes kun originale reservedele i vores ombytningsenheder. 

Vi tilbyder blandt andet følgende ydelser:

  • Normal ombytning:  Elcare modtager en defekt enhed, som vi bytter til en tilsvarende
  • Pre-swap:  Elcare sender en udbytteenhed med en returforsendelsesetiket og modtager enheden, der skal repareres bagefter. 

 

Swaptelefon

En swap-telefon er en mobiltelefon, der tidligere har været brugt af en bruger, men har gennemgået en grundig renovering og kvalitetskontrol for at blive restaureret til næsten original stand. Swap-telefoner gennemgår korrekt test og eventuel reparation af defekte dele, før de genbruges. Vi bruger kun "Grade A+" & "Grade A", hvilket betyder, at de ligner  næsten nye [OV1] [OV2] og fungerer næsten lige så godt som nye enheder. Alt sammen så du kan føle dig sikker på kvaliteten og pålideligheden af disse telefoner. Der er også positive effekter på miljøet sammenlignet med at tilbyde et helt nyt produkt:

  • Reduceret elektronisk affald: Ved at købe en swap-telefon i stedet for en ny falder efterspørgslen efter fremstilling af nye telefoner. Dette hjælper med at reducere mængden af genereret elektronisk affald.
  • Ressourcegenvinding: Rekonditionering involverer demontering, rengøring og muligvis udskiftning af defekte komponenter. Dette fremmer genbrug af arbejdsdele og reducerer behovet for at udvinde og behandle nye råmaterialer til fremstilling af nye telefoner.
  • Energi- og vandbesparelser: Fremstilling af nye elektroniske produkter kræver store mængder energi og vand. Ved at genbruge og renovere eksisterende telefoner reduceres behovet for disse ressourcer.
  • Reducerede kulstofemissioner: Da fremstillingsprocessen for nye telefoner genererer kulstofemissioner, hjælper brugen af swap-telefoner med at reducere den samlede miljøpåvirkning.

Afslutningsvis er en swap-telefon en pålidelig og mere miljøvenlig mulighed, der fremmer genbrug, reducerer affald og reducerer den negative indvirkning på vores planet ved at reducere behovet for at fremstille nye enheder. Det er en praktisk måde at hjælpe med at bevare naturressourcer og reducere kulstofemissioner, samtidig med at du får adgang til en "næsten ny" mobiltelefon.

Kontakt vores salgsafdeling på sales@elcare.com