Spring til indholdet

Databeskyttelsespolitik for Elcare Nordic AB

Denne databeskyttelsespolitik gælder ved indsamling og brug af personoplysninger på Infocareworkshop.dk ("Websiden") og i forbindelse med køb, reparation og øvrige henvendelser til Elcare Nordic’s værksteder. Den indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger, der indsamles, hvad de bruges til, og hvilke rettigheder du har. Elcare Nordic AB er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål. Kontakt os på kc.se@elcare.com. Elcare Nordic databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på gdpr@elcare.com.

1. Hvilken type oplysninger indsamler vi og hvorfor?

Nedenfor findes en oversigt over, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig og formålet hermed. Vi har også beskrevet, hvad der efter vores mening udgør retsgrundlaget i de forskellige situationer:

 • Indgåelse eller opfyldelse af kontrakt Ved køb eller reparation af produkter registrerer vi dit navn, telefonnummer, E-mail, betalingsoplysninger, hvilken type vare eller tjeneste du har købt, og hvornår du bookede den samt eventuelle informationer om levering. Hvis varen eller den reparerede enhed skal sendes til dig, registrerer vi også leveringsadressen. Derudover vil vi også kunne behandle oplysninger om returneringer.
 • Administration af salget- Ved køb af produkter fra værksteder eller webbutik anvender vi persondata for at kunne håndtere købet.
 • Reklamationer og reparationer: For at kunne udføre en reparation, har vi brug for kontaktoplysninger for at kunne registrere reklamationen og foretage reparationen med dertil hørende oplysninger om servicestatus, servicehistorik og eventuelle opgraderinger af produkter samt for at holde dig opdateret. For at en reparation skal kunne udføres under garanti eller forsikring kræves sædvanligvis persondata.
 • Kundeservice: Afhængig af, hvad henvendelsen drejer sig om, og hvordan du kontakter os (via telefon, chat, E-mail eller RemoteFix), skal vi vide, hvem du er, hvilket aktivitetsnummer du har og din adresse eller dit telefonnummer. Vi behandler de indhentede oplysninger som f.eks. navn, køb / reparationshistorik og kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer), så vi kan hjælpe dig.
 • Elektronisk markedsføring: Vi bruger kun dine personoplysninger til at sende dig tilbud og informationer om vore produkter, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. GDPR artikel 6, a). I den forbindelse bruger vi bl.a. oplysninger om dine tidligere køb til at give dig tilbud, som vi tror vil interessere dig. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte kundeservice.
 • Markedsundersøgelser og kampagner: Kun hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til at deltage i en undersøgelse, kampagne eller lignende på Websiden, opbevarer vi personoplysninger.

2. Hvem får adgang til dine personoplysninger?

I enkelte tilfælde får andre virksomheder adgang til dine personoplysninger:

 • Andre selskaber i koncernen: Personoplysninger deles i nogle tilfælde med andre selskaber i koncernen, f.eks. for at yde kundeservice. Moderselskabet anvender kun de delte oplysninger til de ovenfor i pkt. 1 nævnte formål.
 • Samarbejdspartnere: Vi har indgået et samarbejde med udvalgte virksomheder ("Samarbejdspartnere") og givet dem lov til at sælge deres egne varer på Websiden, og i nogle tilfælde formidler vi Samarbejdspartnernes produkter og tjenester (f.eks. reparationer, forsikring eller finansiering). Hvis du køber et produkt, der leveres af en af vore Samarbejdspartnere, vil Samarbejdspartneren være dataansvarlig for de personoplysninger, som behandles for at opfylde købs / reparationsaftalen. I forhold til vore Samarbejdspartnere optræder vi som tjenesteudbyder ("Databehandler"). Spørgsmål vedrørende Samarbejdspartnernes behandling af personoplysninger bedes rettet til den pågældende Samarbejdspartner.
 • Brug af eksterne leverandører: Hvis du bestiller eksterne tjenester, vil der kunne ske udlevering til leverandøren af kontaktoplysninger og andre relevante oplysninger, som vi har registreret om dig.
  • Serviceudbydere
  • Servicevirksomheder
  • Fragtførere

3. Adgang fra udlandet

Såfremt Elcare Nordic AB gør brug af underleverandører uden for EU/EØS, sikrer vi, at behandlingen er omfattet af samme beskyttelse, som der gælder inden for EU/EØS, f.eks. hvor EU-Kommissionen har fastslået, at landet har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, hvor der er stillet fornødne garantier, eller hvor der anvendes EU's standardaftaler eller en anden tilsvarende ordning.

4. Brug af cookies mv.

Vi gør brug af såkaldte cookies for at give vores brugere en bedre oplevelse på Websiden. En cookie er en tekstfil, der lagres i din browser, når du besøger eller bevæger dig rundt på en webside. Du kan vælge, at vi ikke må lægge sådanne cookies i din browser.

  4.1 Google Analytics og Google Ads 

Som en vigtig del af vores arbejde med konstant at forbedre vores løsninger, kigger vi på brugermønstre for dem, der besøger vores hjemmeside. For at indsamle og analysere disse oplysninger bruger vi Google Analytics.

Google Analytics bruger informationskapsler / cookies, der registrerer brugernes IP-adresse og giver oplysninger om den enkelte brugers bevægelser på nettet. Dette er små tekstfiler, som hjemmesiden gemmer på brugerens computer.

De oplysninger vi modtager, vil for eksempel være;

 • Hvor mange der besøger forskellige sider
 • Hvor lang tid besøget varer
 • Hvor brugeren kommer fra
 • Hvilken browser og enhed der bruges

Ingen af de oplysninger, vi indsamler, gør, at vi kan knytte oplysninger om din brug af hjemmesiden til dig som enkeltperson.

Oplysninger indsamlet fra Google Analytics gemmes på Googles servere i USA. Modtagne oplysninger er underlagt Googles retningslinjer for databeskyttelse. Alt dette er i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning (GDPR). Dataene behandles af Google LLC, Elcare Nordic AS og Elcare Nordics udvalgte samarbejdspartnere.

  4.2 Meta Pixel 

Vi bruger Meta Conversion Tracking Pixel til at spore og forbedre vores kampagner på Facebook og Instagram. Du kan læse mere om annoncer på Meta-produkter og hvordan du kan justere dine personlige indstillinger på Facebook her. Vi bruger de oplysninger vi får herfra til at forbedre og videreudvikle vores hjemmeside, samt give dig relevant og tilpasset markedsføring.

Dataene behandles af Meta, Elcare Nordic AS og Elcare Nordics udvalgte samarbejdspartnere.

  4.3 LinkedIn 

Vi bruger LinkedIn Pixel til at spore og forbedre vores kampagner på LinkedIn. Du kan læse mere om LinkedIns databeskyttelseserklæring her. Vi bruger de oplysninger vi får herfra til at forbedre og videreudvikle vores hjemmeside, samt give dig relevant og tilpasset markedsføring.

Dataene behandles af LinkedIn, Elcare Nordic AS og Elcare Nordics udvalgte samarbejdspartnere.


5. Sletning

Dine personoplysninger er knyttet til dine reparationer eller køb og vil normalt blive slettet, når der ikke længere er behov for dem for at kunne besvare dine henvendelser, og reklamationsfristen for produktet er udløbet (f.eks. efter 2 år for køleskab), medmindre vi har brug for at gemme oplysningerne i en længere periode for at opfylde andre legitime formål eller lovkrav, f.eks. i regnskabslovgivningen.

Personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes hvis du trækker dit samtykke tilbage.
I stedet for at slette personoplysningerne kan det i enkelte tilfælde være relevant at anonymisere disse. Ved anonymisering forstås sletning af alle identificerende eller potentielt identificerende kendetegn fra det datasæt, der behandles.

6. Dine rettigheder

Her kan du se dine rettigheder, som du til enhver tid kan gøre gældende ved at kontakte os på kc.se@elcare.com.

 • Tilbagetrækning af samtykke: Hvis du har givet samtykke til at modtage henvendelser fra os med tilbud på varer, reparationer og tjenester, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Vi har gjort det nemt for dig at takke nej til sådanne tilbud, hver gang du modtager en henvendelse fra os. Samtykke kan også trækkes tilbage ved at kontakte kundeservice.
 • Anmodning om indsigt: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. 
 • Anmodning om berigtigelse eller sletning: Du kan også bede os berigtige fejlagtige oplysninger om dig eller slette personoplysningerne helt.
 • Klage til tilsynsmyndigheden: Hvis du er uenig i måden, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du indsende en klage til Datatilsynet. Du kan finde nærmere information om din klageadgang på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

7. Ændringer

Vi kan foretage ændringer af denne databeskyttelsespolitik, f.eks. som følge af ændringer i Websidens opbygning eller funktionalitet. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, informerer vi herom på Websiden.