2021-28-01/EB

Databeskyttelsespolitik for Elcare Nordic AB

Denne databeskyttelsespolitik gælder ved indsamling og brug af personoplysninger på Infocareworkshop.dk ("Websiden") og i forbindelse med køb, reparation og øvrige henvendelser til Elcare Nordic’s værksteder. Den indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger, der indsamles, hvad de bruges til, og hvilke rettigheder du har. Elcare Nordic AB er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål. Kontakt os på kc.se@elcare.com. Elcare Nordic databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på gdpr@elcare.com.

1. Hvilken type oplysninger indsamler vi og hvorfor?

Nedenfor findes en oversigt over, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig og formålet hermed. Vi har også beskrevet, hvad der efter vores mening udgør retsgrundlaget i de forskellige situationer:

2. Hvem får adgang til dine personoplysninger?

I enkelte tilfælde får andre virksomheder adgang til dine personoplysninger:

3. Adgang fra udlandet

Såfremt Elcare Nordic AB gør brug af underleverandører uden for EU/EØS, sikrer vi, at behandlingen er omfattet af samme beskyttelse, som der gælder inden for EU/EØS, f.eks. hvor EU-Kommissionen har fastslået, at landet har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, hvor der er stillet fornødne garantier, eller hvor der anvendes EU's standardaftaler eller en anden tilsvarende ordning.

4. Brug af cookies mv.

Vi gør brug af såkaldte cookies for at give vores brugere en bedre oplevelse på Websiden. En cookie er en tekstfil, der lagres i din browser, når du besøger eller bevæger dig rundt på en webside. Du kan vælge, at vi ikke må lægge sådanne cookies i din browser.

5. Sletning

Dine personoplysninger er knyttet til dine reparationer eller køb og vil normalt blive slettet, når der ikke længere er behov for dem for at kunne besvare dine henvendelser, og reklamationsfristen for produktet er udløbet (f.eks. efter 2 år for køleskab), medmindre vi har brug for at gemme oplysningerne i en længere periode for at opfylde andre legitime formål eller lovkrav, f.eks. i regnskabslovgivningen.

Personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes hvis du trækker dit samtykke tilbage.
I stedet for at slette personoplysningerne kan det i enkelte tilfælde være relevant at anonymisere disse. Ved anonymisering forstås sletning af alle identificerende eller potentielt identificerende kendetegn fra det datasæt, der behandles.

6. Dine rettigheder

Her kan du se dine rettigheder, som du til enhver tid kan gøre gældende ved at kontakte os på kc.se@elcare.com.

7. Ændringer

Vi kan foretage ændringer af denne databeskyttelsespolitik, f.eks. som følge af ændringer i Websidens opbygning eller funktionalitet. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, informerer vi herom på Websiden.